Liên hệ và đặt hàng

1. Đăng ký thông tin trên website:
- Điền thông tin theo link: http://handyman.com.vn/contacts/
- Chúng tôi sẽ liên hệ với khách hàng (KH) trong vòng 24h kể từ khi nhận được thông tin đăng ký.
- Quý Khách Hàng phải đăng ký tài khoản và cung cấp một số thông tin như: email, họ tên, số điện thoại và một số thông tin khác. Phần thủ tục đăng k‎ý này nhằm giúp chúng tôi xác định thông tin liên hệ và nhu cầu của KH để phục vụ chính xác nhu cầu của KH.
- Những thông tin liên hệ này, chúng tôi lưu trữ và phục vụ cho mục đích phản hồi yêu cầu của KH.
- Quý khách hàng có thể đăng ký dịch vụ nhận thông tin về sản phẩm/ tin khuyến mãi… qua việc đăng ký email trên chức năng newsletters.

2. Liên hệ trực tiếp qua email hoặc điện thoại:
- Quý khách hàng có thể liên hệ đặt hàng/ yêu cầu tư vấn giải đáp thông qua email: sales@dlvcorp.com.
- Số điện thoại văn phòng tại Hồ Chí Minh: +84 8 54101051
- Hotline hỗ trợ trực tiếp: +84 903 006 101

No Comments Yet.