Thiết bị phát hiện khí gây cháy Honeywell | Series 3000 Mkll and Mklll Transmitters with Sensor

Thiết bị phát hiện khí gây cháy Honeywell | Series 3000 Mkll and Mklll Transmitters with Sensor

Thiết bị phát hiện khí gây cháy Honeywell | Series 3000 Mkll and Mklll Transmitters with Sensor

  • MODEL : Series 3000 Mkll and Mklll
  • THƯƠNG HIỆU : Honeywell
  • XUẤT XỨ : Mỹ

Máy dò khí độc và oxy Series 3000 Mkll and Mklll cung cấp 2 vòng dây để sử dụng trong môi trường có khả năng gây nổ – phiên bản chống cháy nổ và an toàn nội tại.
Dòng máy phát Series 3000 cung cấp giám sát toàn diện các mối nguy hiểm độc hại và khí Oxy trong khí quyển có khả năng gây nổ. Thích hợp để gắn cả trong nhà và ngoài, chúng có sẵn trong hai phiên bản và cung cấp tính linh hoạt tuyệt vời. MkII được chứa trong vỏ flameproof, có kết nối cảm biến an toàn nội tại và được sử dụng trong các ứng dụng chủ yếu là Vùng 1. Tuy nhiên, với việc sử dụng bộ gắn từ xa tùy chọn, cảm biến của MkII có thể được gắn trong môi trường Vùng 0. MkIII được sử dụng với hàng rào IS phù hợp riêng biệt cho phép bộ phát hoàn chỉnh được sử dụng trong các ứng dụng Vùng 0.

2-wire loop powered toxic and Oxygen gas detector for use in potentially explosive atmospheres – explosion proof and intrinsically safe versions.
The Series 3000 range of transmitters provide comprehensive monitoring of toxic and Oxygen gas hazards in potentially explosive atmospheres. Suitable for mounting both indoors and out, they are available in two versions and offer excellent versatility. The MkII is contained in a flameproof housing, has an intrinsically safe sensor connection and is for use in predominantly Zone 1 applications. However with the use of the optional remote mounting kit the sensor of the MkII can be mounted in a Zone 0 environment. The MkIII is for use with a separate suitable IS barrier allowing the complete transmitter to be used in Zone 0 applications.

Mô tả

  1. Tính năng chi tiết: Thiết bị phát hiện khí gây cháy Honeywell | Series 3000 Mkll and Mklll Transmitters with Sensor
  • Reliable detection
  • Reduced installation costs
  • Reduced commissioning costs
  1. Tài liệu tham khảo: Thiết bị phát hiện khí gây cháy Honeywell | Series 3000 Mkll and Mklll Transmitters with Sensor

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Thiết bị phát hiện khí gây cháy Honeywell | Series 3000 Mkll and Mklll Transmitters with Sensor”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *