Chính sách bảo hành

- Tất cả hàng hóa, thiết bị được cung cấp bởi DLV Corp., chúng tôi đều thực hiện quy định bảo hành theo quy định của nhà sản xuất.
o Với các thiết bị mới thời gian bảo hành là 12 (mười hai) tháng.
o Với các phụ kiện, thời gian bảo hành là 06 (sáu) tháng
- Hoặc theo tính chất hàng hóa và các quy định khác.

No Comments Yet.